Prywatna Szkoła Podstawowa AMICUS w Katowicach

Prywatne Gimnazjum Amikus

11-12-2020 w Katowicach odbył się egzamin karate na kolejne stopnie dla dzieci z Szkoły jak Dom. Został on przeprowadzony przez Kazimierza Borowca 4 DAN, Izabelę Cieślik 1 DAN i Piotra Muszyńskiego 1 DAN. Osoby, które przystąpiły do egzaminu wykazały się dobrym przygotowaniem technicznym i wysokim zaangażowaniem. Grupa zdająca na wyższe stopnie oprócz testu technicznego była poddana też sprawdzianowi wytrzymałościowemu.

Gratulujemy wszystkim zdającym !

POWRÓT