Prywatna Szkoła Podstawowa AMICUS w Katowicach

Prywatne Gimnazjum Amikus

Z ogromną przyjemnością informujemy wszystkich uczestników konkursów organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oddział Katowice z siedzibą w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach, że na mocy decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty (Nr zarządzenia OA.OR.110.1.8.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.) laureatom konkursu przysługują dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 

Miło nam, że te ciekawe inicjatywy na rzecz promowania języka niemieckiego zostały doceniane przez władze oświatowe, a wzrost rangi naszych konkursów napawa nas dumą!

POWRÓT